STAVITELSTVÍ KAFKA s.r.o. se specializuje na pozemní stavební prácepráci na stavbáchdemoliční a bourací práce. STAVITELSTVÍ KAFKA s.r.o. byla založena dne 17. 12. 2014 jako právnická za účelem podnikání. Společnost může zřizovat vlastní pobočky a podílet se svou majetkovou účastí na podnikání jiných právnických nebo fyzických osob v tuzemsku i v zahraničí. Právnická osoba je zapsána u obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 35503.

Ke dni 31.12.2014 koupila Kupní smlouvou obchodní korporace STAVITELSTVÍ KAFKA s.r.o. IČ 036 54 371 závod od podnikatele Ing. Pavla KAFKY, IČ 720 07 915, DIČ: CZ6303060863, místem podnikání SNP 1148, Havlíčkův Brod, která vyvíjela svoji podnikatelskou činnost od 1.8.2006.

V souladu s ustanovením § 2177 odst.2/ zák.č.89/2012 Sb. prodávající:

Ing. Pavel KAFKA,
IČ: 720 07 915,
DIČ: CZ6303060863

oznamuje všem věřitelům a dlužníkům, že prodal svůj závod obchodní korporaci

STAVITELSTVÍ KAFKA s.r.o.
Sídlem:
SNP 1148,
580 01 Havlíčkův Brod
IČ: 036 54 371,
DIČ: CZ03654371

Provozovna:
Humpolecká 1576,
580 01 Havlíčkův Brod
Kupující STAVITELSTVÍ KAFKA s.r.o. IČ 036 54 371 nabyla koupí závodu veškeré pohledávky a dluhy od prodávajícího Ing. Pavla Kafky, IČ 720 07 915.

Předmět podnikání společnosti STAVITELSTVÍ KAFKA s.r.o.


 • Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • Projektová činnost ve výstavbě
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Inženýrská činnost v investiční výstavbě
 • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
   Výpis z obchodního rejstříku
   Výpis z živnostenského rejstříku
   Vyrozumění o zřízení provozovny

Oblast působení společnosti STAVITELSTVÍ KAFKA s.r.o.


Společnost provozuje svoji stavební činnost převážně v kraji Vysočina a má jednu provozovnu. Zúčastňuje se výběrových řízení na zakázky státní, obecní i pro privátní sektor. Stavební činnost je provozována v celé ČR. Společnost zajišťuje komplexní dodávky staveb, produktů, případně různé subdodávky pro jiné stavební nebo montážní firmy.


Hlavní předmět činnosti společnosti STAVITELSTVÍ KAFKA s.r.o.


Hlavním předmětem činnosti společnosti jsou tyto činnosti:

 • provádění staveb jejich změn a odstraňování
 • provádění dozorů staveb, včetně poradenské činnosti
 • zpracování rozpočtů a kalkulací staveb
 • snižování energetické náročnosti staveb
 • pronájem mechanizace
 • pronájem a montáž lešení trubkové ,rámové a stavebnicové HAKI


LOGO firmy STAVITELSTVÍ KAFKA s.r.o.


Na následujícím obrázku můžeme vidět logo stavební firmy STAVITELSTVÍ KAFKA s.r.o.

LOGO firmy STAVITELSTVÍ KAFKA s.r.o.


DPH, ISO, Zelená úsporám, dokumenty ke stažení


Podnikatel je měsíčním plátcem daně z přidané hodnoty. Podnikateli zpracovává a předkládá daňové přiznání daňový poradce.

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers